Herman Rombouts

1533 - 28 april 1614

Cp

Herman Rombouts1

Noten
1.Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerk 138 en 203; De Brabantse Leeuw 34 (1985) 167-178; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 647.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Zegelstempel

Zegelstempel van Herman Rombouts, schepen van 's-Hertogenbosch 1582

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07353)
Zuylen

339. Hermani Rombouts

12
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 12
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

138. Herman Rombouts, 1614
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 383-386
 
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 275

C.J.A. van den Oord, Twee eeuwen Bosch' Boekbedrijf 1450-1650 LXII (1984) 268, 268n

n: vermelding in een voetnoot