Jacob Roman

Hofarchitect van de stadhouder Koning Willem III.
Bouwde in 1693 de Romangalerij in het stadhuis.
Bron: Het stadhuis van 's-Hertogenbosch
~~~
Hofarchitect van Koning-Stadhouder Willem III. Hij bouwde het Paleis het Loo. Hij sneed in 1679 vier ruiters en twee ruiters te paard voor het uurwerk van het stadhuis. Hij was de ontwerper van de Romangalerij van het stadhuis.
Bron: Kring vrienden 's-Hertogenbosch
Literatuur en bronnenpublicaties

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 22, 28, 33, 34, 114, 115, 116, 201, 208

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 54, 169

n: vermelding in een voetnoot