afb. Onbekend, ca 1890

Dionysius Gerrit Maurits Roldanus

Doesburg 26 augustus 1834 - 's-Gravenhage 1 januari 1900 (65)

Functies

Dionysius Gerrit Maurits Roldanus

Functies / onderscheiding(en)

  • ????. Predikant Oostzaan
  • 1866. Predikant 's-Hertogenbosch, 16 augustus 1866
  • 1898. Emeritus, 1 oktober 1898
Artikelen
1914

Redactie

Ds. Dionysius Gerrit Maurits Roldanus
Nederland's Patriciaat 5 (1914) 350
 
1937

P.J. Blok en P.C. Molhuysen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek X (1937) 828
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)
1949

Van Alphen

Dionysius Gerrit Maurit Roldanus
Gekomen van Oostzaan 26 augustus 1866, emeritus 1 oktober 1898
Van Alphen's Nieuw Kerkelijk Handboek (1949) 265
 
Bronsveld
1866 's Hertogenbosch, 24 Junij. Ter voorziening in de voortdurende vakature, is alhier tot Herder en Leeraar beroepen, Ds. D.G.M. Roldanus, Pred. te Oost-Zaandam, die het beroep heeft aangenomen. (pag 563)  
1866 's Hertogenbosch, 26 Aug. Heden werd onze van Oostzaan beroepen Leraar, Ds. D.G.M Roldanus, onder ons ingeleid en bevestigd door zijn ambtgenoot alhier, Ds. J.K. Koch, daartoe tot tekst gekozen hebbende Rom. I:16. Des avonds aanvaardde de Bevestigde zijn H. Bediening met eene leerrede, naar aanleiding van 1 Tim. VI:3m. Zijn verblijf zij onder ons ten rijken zegen. (pag 712)
Dr. A.W. Bronsveld. Stemmen voor waarheid en vrede. Amsterdam 1866
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Nederland's Patriciaat (1914) 350

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 254

n: vermelding in een voetnoot