afb.

Familie De Roij

Bijleveld (1925)

De Roy van Zuidewijn - De Roye van Wichen

182
183
Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 182-183
Bijleveld (1949)

De Roy

145
Nederland's Adelsboek (1949) 145
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 77

B.v.S., 'Aanteekeningen betreffende de familie De Roy' in: Taxandria (1940) 201-213

G.J., 'De Roy' in: Taxandria (1940) 268-269

G.C.A. Juten, 'De Roy' in: Taxandria (1940) 225-228

Nederland's Adelsboek (1905) 615-617; (1926) 475-477; (1930) 478-481; (1934) 475-477; (1938) 494-497; (1950) 379-386; (1958) 54-59; (1964) 55-61; (1970) 59-66; (1978) 364-370; (1985) 372-379

Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 182-183; II (1930) 186-187

B. de Roy van Zuidewijn, 'De Roy' in: Taxandria (1942) 105

J.M.M. van der Vaart, Inventarisatie Algemene Begraafplaats Vught (2010) 444

n: vermelding in een voetnoot