Ghiselbertus Roesmont

? - 1469

Bichelaer, van den

338. Roesmont, Ghiselbertus

Noten
1.Jacobs, Justitie, 257, 259, vgl. 25 (Rolof Roesmont, schout van Den Bosch in 1266 ?); OLVB 49, fo.26r, fo.27r; GAH, RA 1175, fo.55r (1367/68), fo.182r (1369), fo.201r, fo.221r (1369/70), RA 1176, fo.88v (1379), fo.247v (mrt.1382), fo.266r, fo.277v (1382), RA 1178, fo.383r (1390), RA 1180, p.385 (1395/96), RA 1181, fo.87r (1398/99), RA 1197, fo.306r (26 jan.1426), vgl. RA 1180, p.670 (1397: Rolof Roesmont, zoon van Ghijb); OLVB 52, band 0, fo.32r (1359/60), fo.65r (1375/76); Bijlage II 152.6, 264.15 (3 sept.1367: legaat aan heer Goetscalc Roesmont om de namen van de testateurs op zijn dodenrol te schrijven), 326.1, vgl. 264.1, 264.8 (Elizabeth dicta Roesmont); APB, St.Jan II, Obituarium, p.295, vgl. p.128, p.245, p.276; Vgl.: GAH, THG 90 (10 sept.1315: Godescalcus dictus Rosemont en de meester van de Tafel van de H.Geest verdelen twee hoeven in Udenhout); Keussen, Die Matrikel, I 125 nr.10 (Johannes Rosemunt de Buscoducis, imm. 1406).
2.GAH, RA 1176, fo.247v (13 mrt.1382), fo.266r (1382), RA 1178, fo.1v, fo.7v (1387/88), fo.155v, fo.370v, fo.383r (1390), RA 1180, p.482 (1395/96), p.746 (1397), RA 1181, fo.295r (1399), RA 1184, fo.219v (1404/05), RA 1185, fo.265v, fo.271r (1407/08), RA 1190, fo.383r (1416/17), RA 1193, fo.202r (1422/23), RA 1194, fo.268r (23 nov.1423), RA 1197, fo.313r (1425/26), RA 1199, fo.61r (1428/29), RA 1229, fo.174v, fo.288v (1458/59), RA 1236, fo.132v (1466/67); Bijlage II 382.28; GAH, GG 59 (regest 126) (6 sept.1376); Van Rooij, Het oud-archief, II 39 nr.126 (naam incorrect); OLVB 52, band 0, fo.84v (1382/83); Hens e.a., Mirakelen, 541 nr.322; OLVB 49, fo.26v.
3.Spierings, Het schepenprotocol, 272, 273; GAH, RA 1175, fo.213r (12 jan.1370), RA 1176, fo.266r (1382), RA 1177, fo.57v (1383), fo.178r (1384/85), RA 1178, fo.155r-v, fo.352r, fo.370v, fo.383r (1390), RA 1179, p.227, p.349 (1391), RA 1180, p.172 (1394), p.293 (1395), p.670 (16 jan.1397), p.746 (29 mrt.1397), RA 1185, fo.247v (18 okt.1406), RA 1188, fo.100v (1412/13), fo.210r (17 juli 1413), fo.349v (1413/14), RA 1189, fo.320r (1416), RA 1190, fo.53v (1416/17), RA 1191, fo.127r (1418/19), RA 1192, fo.543v (1422), RA 1193, fo.38r (1421/22), fo.51v (16 febr.1422), fo.204v (29 mei 1423), fo.401v (15 juli 1423), RA 1194, fo.257r, fo.271r (1423/24), fo.315r (25 aug.1424), RA 1195, fo.17v (6 juli 1425), RA 1197, fo.365v (1427), RA 1198, fo.127r (1427/28), RA 1206, fo.243v (1436), RA 1217, fo.260r (1446/47); GAH, THG 782 (16 juli 1376), 1083 (11 mrt.1391), 1488 (17 mei 1410); Van Rooij, Het oud-archief, II 45 nr.149, 46 nr.155, 219-220 nrs. 811-815; GAH, OA, B1 (1399), p.1, p.23, B6 (1406), p.1, p.171 (= Van Zuijlen, Inventaris, 1, 18); OLVB 52, band 1, fo.55v (1409/10), fo.78r (3 mei 1413), fo.154r (1423/24); Jacobs, Justitie, 261, 262, vgl. 68-69, 145-146; OLVB 49, fo.12v, fo.29r; RANB, JC 72 (regest 68) (8 mrt.1491 = akte 246.5).
4.GAH, RA 1191, fo.369r (1418/19), RA 1193, fo.103r (1421/22), fo.155r (12 nov.1422), RA 1194, fo.257r (1423/24), fo.266v (9 nov.1423), fo.271r (27 dec.1423), fo.273v (12 jan.1424), fo.313v (1423/24), fo.315r (25 aug.1424), RA 1197, fo.340v (1426/27), fo.372v (3 dec.1427), RA 1199, fo.253v (1428/29), RA 1210, fo.264r (1439/40), RA 1214, fo.58v, fo.145r, fo.229v (1444), RA 1215, fo.145r (1444/45), fo.235v (1445), RA 1216, fo.183v (1445/46), RA 1217, fo.455v, fo.456r (1447), RA 1221, fo.154v (1450/51), fo.195v (1451), RA 1222, fo.78v (18 juli 1452), fo.124v (4 okt.1451), RA 1223, fo.122r (1452), RA 1225, fo.140v, fo.341v (1454/55), RA 1231, fo.133r, fo.211v, fo.312v (1460/61), RA 1240, fo.9r (1470), RA 1256, fo.410v (1486/87), RA 1257, fo.456v (1487/88); RANB, JC 72 (regest 68) (8 mrt.1491 = akte 246.5); Jacobs, Justitie, 90, 263 (Godfried moet zijn Godschalk, zie: Van Rooij, Het oud-archief, III 92 (index)), 264; Bijlage II 183.1, 269.5, 403.1; Van Rooij, Het oud-archief, II 155 nr.572, 169 nrs.624 en 625; GAH, THG 1668 en 1669 (27 sept.1423), 1739-1741 (27 nov.1427), 2005 (30 mei 1440), 2120 (11 sept.1445), 2121 (22 sept.1445).
5.GAH, RA 1194, fo.79v (18 febr.1424), fo.182v (18 mrt.1424), fo.300v (28 juni 1424), RA 1195, fo.8v (30 apr.1424), fo.9r (1424), fo.29v (13 dec.1424), RA 1197, fo.340v, fo.353v (1426/27), RA 1209, fo.36r (1439), RA 1219, fo.120v (1445), RA 1221, fo.100r (1451), RA 1222, fo.64r (1450/51), RA 1225, fo.90v (1455), RA 1230, fo.156r (1459/60), RA 1231, fo.315r (1461/62), RA 1232, fo.221r (1461/62), RA 1244, fo.167r (1474/75); OLVB 52, fo.76r (1412/13); Bijlage II 14.8, 14.9, 403.2; Van Dijck, De Bossche optimaten, 184; Gachard e.a., Inventaire des chambres de comptes, II 95; Jacobs, Justitie, 262-264; Melssen, "Meester Godschalk", 160-161; THG 1710 (30 aug.1425), 2037 en 2038 (28 aug.1441); Frenken, Genealogien, 48; Vgl.: APB, St.Jan II, Obituarium, p.231 (6 aug.: Daniel Roesmont met vrouw en kinderen), p.235 (10 aug.: Daniel Roesmont); APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.122.
6.GAH, RA 1189, fo.234v (1415/16), RA 1192, fo.205v (1421), RA 1199, fo.253v, fo.359r (1428/29), RA 1205, fo.193r (1434/35), RA 1207, fo.191v (1436/37), RA 1226, fo.69r, fo.215r (1455/56), RA 1229, fo.50v (12 jan.1459: Ghijsbrecht, soen wilneer Danel Roesmont, erkent dat hij van Tielman Arts heeft ontvangen "drie cofferen met brieven ende drie silveren scalen die onder hem geset waren van Dircken van Gerwen tots geens behoef dair toe gerecht wesende"), RA 1230, fo.182v-183r (1459/60), RA 1231, fo.315r (1461/62), RA 1234, fo.243r (1464/65), RA 1240, fo.185v (1470/71), RA 1255, fo.306v-307v (11 juli 1486), RA 1259, fo.97r (5 jan.1490), RA 1266, fo.100r (1497/98), RA 1278, fo.157r (21 juni 1509); Bijlage II 5.79, 5.80, 184.9, 403.2, vgl. 134.14 (3 febr.1519: (Elsbena Roesmonts, procuratrice van het Bethaniklooster); Jacobs, Justitie, 264, 265; Van Schijndel, "Oude Brabantse families: Van Gerwen", 73-74 (vermeldt nog een vierde zoon van Beatrijs en Jan van Gerwen: Walraven); Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I 380, 390; Coopmans, De rechtstoestand, 38; Mandos, "De eerweerdighe heer", 84-94; Melssen, "Meester Godschalk", 161-164; Indestege, "Een Leuvens theoloog", 14-37; Indestege, "Rosemondt, Godschalc", 820-831; Smulders, "De ouders", 84-85; Van Dijck, "De ouders", 62; Schutjes, Geschiedenis, II 221; Zie ook: Van Zuijlen, Inventaris, 356 (1520/21: wijnschenking aan meester Goidscalck Roesmont, doctor te Leuven); Van Moolenbroek, "Seksuele onthouding", 110-130; Vgl.: Van Rooij, Het oud-archief, II 443 nr.1597, 462-463 nr.1669 (= akte 403.5) (1492: Willem, zoon van wijlen Michiel Roesmont te St.Oedenrode); Melssen, "Register" 12 noot 15.
7.GAH, Aant.Smuld.; Spierings, Het schepenprotocol, 95 noot 131 (lees: RA 1190 (1418)); GAH, RA, Bijlage I van de inventaris; Notarile concepten van Ghijsbrecht: GAH, RA 1190, fo.371v (15 mrt.1418), RA 1193, fo.3r (okt.1421), fo.147r (29 jan.1422), RA 1195, fo.1v (26 okt.1424), fo.29v (15 dec.1424), RA 1196, fo.231v (17 apr.1427), RA 1197, fo.277r (25 mrt.1426), fo.306r (1425/26), fo.342v (13 mrt.1427), RA 1198, fo.293r (17 juni 1428), RA 1214, fo.106r (1 juli 1444), verwijzing naar notarile akte: RA 1200, fo.22r (16 dec.1429), vermeldingen als secretaris: RA 1187, fo.31r (4 dec.1410), RA 1187, fo.243v (20 okt.1411), fo.267r-v (21 nov.1411), fo.268v (30 dec.1411), fo.290v (31 dec.1411), fo.326v (19 jan.1413), fo.359v (17 mrt.1412), fo.360v (12 mrt.1412), fo.416r (19 mei 1412), RA 1193, fo.55r (22 febr.1422), fo.225r (1422/23), RA 1194, fo.261r (1423/24), RA 1195, fo.35v (1424/25), fo.208v (3 febr.1425), RA 1197, fo.316r (1426/27), RA 1201, fo.13v (20 nov.1430: verwijzing naar een concept d.d. 13 mrt.1422 van Ghiselbertus Roesmont, clericus ac secretarius opidi de Buscoducis), RA 1202, fo.116v (1431/32), overdrachten aan Ghijsbrecht [als secretaris] ten behoeve van derden o.a.: RA 1194, fo.310r (4 aug.1424), RA 1197, fo.280v (6 mei 1426), RA 1201, fo.333v (12 okt.1430), RA 1202, fo.302v (6 aug.1432), RA 1207, fo.138v (18 dec.1436), RA 1210, fo.186v (18 mrt.1440), klerken: RA 1190, fo.371r (15 mrt.1418), RA 1233, fo.88v (27 okt.1463); Bijlage II 14.4, 14.8, 14.11, 14.26, 338.1 t/m 338.4, 403.1, zie ook 14.32 (5 sept. 1440: Jan vanden Cloet laat aan Ghijsbrecht 2 lepels na "pro amicitia et distractione"); Overdrachten aan Ghijsbrecht [als secretaris] ten behoeve van derden, zie o.a.: GAH, GG 3226 (regest 463) (6 okt.1415), 2589 (regest 964) (30 sept.1444).
8.Jacobs, Justitie, 258-260, 263, 266, vgl. 265 (Goyart van Lancvelt, schepen 1453/54); Bijlage II 14.4, 318.29, 403.1; GAH, OA, schepenzegels, nr.85; GAH, GG 1880 (regest 1238) (2 mrt.1461), 2041 (regest 1240) (11 apr.1461), 2236 (regest 679) (21 aug.1428), 2354 (regest 680) (31 aug.1428), 2770 (regest 1239) (20 mrt.1461), 3008 (regest 1241) (30 apr.1461); OLVB 49, fo.13r; OLVB 52, fo.65r (6 mei 1411), fo.99v (3 mei 1417), fo.105r (1418/19), fo.138r (1421/22), band 2, fo.87r (1438/39), fo.106r (1439/40), band 3, fo.48v (1451/52); GAH, RA 1193, fo.224v (28 aug.1423), RA 1195, fo.27v (1424/25), RA 1217, fo.433v (1446/47), RA 1241, fo.210v (24 febr.1472); Zie ook: Van Rooij, Het oud-archief, II 1157-1159 (26 nov.1455).
9.Bijlage II 403.1, vgl. 272.36; GAH, RA 1193, fo.41r (23 mei 1422), fo.141v (12 sept.1422), RA 1240, fo.185v (1470/71), RA 1242, fo.130r (9 jan.1473), zie ook RA 1227, fo.298r (1456/57: Ghijsbrecht en zijn dienaar Henric Peterss van Lyemde); OLVB 52, fo.14v (1469/70); OLVB 49, fo.31v.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

62v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Zegel Godescalcus Roesmont

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 646

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 263, 266

M.H.M. Spierings, Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400 LIX (1984) 95n

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 94n, 152, 158, 159, 161, 164n, 169, 170, 223, 224, 257, 278, 279, 293, 295, 296, 313n, 319, 323n, 325, 328, 332, 334, 335, 336, 341, 342, 358n, 411, 414, 415, 416

n: vermelding in een voetnoot