afb.

Theodorus Wilhelmus Roeffen

's-Hertogenbosch 23 augustus 1876 - Vught 28 januari 1964 (87)

Functies

Theodorus Wilhelmus Roeffen

Functies / gebeurtenissen / onderscheiding(en)

  • Adjunct-commies ter provinciale Griffie, 1904 (pj)
  • Secretaris-penningmeester waterschap Beneden-Aa, sedert 1919
  • Docent in gemeente-administratie R.K. Leergangen te Tilburg, sedert 1918
  • Secretaris prov. commissie voor Noord-Brabant tot hulp aan Belgische vluchtelingen, 1914-1918
  • Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 1930
Genealogie
Ridderorden

Roeffen, Theodorus Wilhelmus

W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 2 (1937) 761
Literatuur en bronnenpublicaties

W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 2 (1937) 760-761

n: vermelding in een voetnoot