Paulus de Rode

Bichelaer, van den

334. Rode, Paulus de

Noten
1.GAH, RA 1184, fo.264r (24 jan.1405), RA 1189, fo.14v (1414/15), RA 1194, fo.152r (18 aug.1424), RA 1198, fo.18r (7 jan.1428), RA 1211, fo.83v (1441), RA 1214, fo.175v (1444), RA 1224, fo.289r (3 juli 1454), RA 1239, fo.151r (1469), fo.265v (1470); Bijlage II 173.59; OLVB 52, band 3, fo.314v (1467/68), band 4bis, fo.137r (1480/81), band 9, fo.76v (1514/15); OLVB 49, fo.34r; Vgl.: Bannenberg e.a., 'De oude dekenaten, I 110; Vgl. Paulus van Roy, musicus, inwoner van Den Bosch, 1507/08: Bijlage II 63.2, 63.3.
2.GAH, RA 1196, fo.206r (26 juli 1427), RA 1224, fo.289r (3 juli 1454), RA 1226, fo.493r (15 mrt.1456), RA 1232, fo.142r (18 jan.1462), RA 1248, fo.238r (1478/79), RA 1249, fo.180v (1479/80), RA 1251, fo.304v (1481/82), RA 1253, fo.302v (1484), RA 1261, fo.197v (1492); APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.211; Bijlage II 5.27, 5.37.1, 5.41, 334.1; Vgl.: Reusens, Matricule, I 214 nr.15 (Paulus de Rode de Ysca, Leod. dioc., imm. 1437).
3.Bijlage II 5.63 ("... scripto de manu sua licet tremula, utputa paralisi valde tactus", "ad relationem eiusdem domini Pauli tremulentis et sic perfecte ac plene scribere ut asseruit non valentis").
4.Bijlage II 173.59; APB, St.Jan II, Obituarium, p.365; GAH, RA 1254, fo.185v (11 jan.1485). Zie voor het begrip vicarius perpetuus hoofdstuk II, 9.2.2.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)