Godefridus de Rode

? - 1421

Bichelaer, van den

333. Rode, Godefridus de

Noten
1.GAH, RA 1175, fo.260r (ca.6 apr.1371), RA 1183, fo.61v (5 nov.1402), vgl. Wouter, zoon van wijlen Jan van Rode: RA 1178, fo.156r (2 juni 1390) t/m RA 1226, fo.560r (12 aug.1456); Spierings, Het schepenprotocol, 269; GAH, THG 416a (18 apr.1357), 744 en 744a (27 apr.1374), 758b (22 febr.1375), 806a (2 juli 1377), 813 (8 nov.1377), 815 (28 dec.1376), 1594 (22 nov.1417), vgl. 1309 (24 aug.1402); Bijlage II 237.9.2, 318.4, vgl. 131.16, 136.1, 258.4, 353.6 (Arnt Jans Wonder); Lijten, "Het openbare middeleeuwse notariaat", 64; Goyart en meester Marten: GAH, RA 1179, p.703 (1392/93), RA 1180, p.58 (1393/94), p.605 (1396/97), RA 1181, fo.328v (1399/1400), RA 1182, fo.203v, fo.219r (1400), RA 1185, fo.182r (25 juli 1407), fo.264v, fo.412v (1407/08), RA 1186, fo.199v (1408/09), RA 1187, fo.71r (1410/11), RA 1188, fo.211r (1412/13), RA 1192, fo.415r (1421/22), RA 1215, fo.31r (1445), RA 1244, fo.91v (1475); Bijlage II 7.2, 60.15, 60.24, 60.28, 173.37, 173.38 (1461: woonhuis van meester Marten in de Tolbrugstraat), 308.4, 382.10, 382.43, 382.45; Van Rooij, Het oud-archief, II 174 nr.644, 350 nr.1282; De Ridder-Symoens e.a., Les livres, 1.2.1 18 nr.25; OLVB 49, fo.14v, fo.15v, fo.29v, fo.30v, fo.32v, vgl. fo.33r; APB, St.Jan II, Obituarium, p.349; Jacobs, Justitie, 265-268, vgl. 46 (Godert van Roede, na de gildenopstand van 1408 uit Brabant verbannen).
2.Bijlage II 1.14, 333.1; GAH, OA B4 (1400/01); Spierings, Het schepenprotocol, 92-95, 97; GAH, RA 1183, fo.41v (9 mrt.1403), RA 1189, fo.1r (okt.1416), fo.271r (okt.1417), RA 1190, fo.168r (5 mei 1417), RA 1193, fo.55r (22 febr.1422); GAH, THG 1488 (17 mei 1410), 1527 (22 mrt.1412), 1605 (7 juli 1418); Van Rooij, Het oud-archief, II 84-85 nr.304, 88 nrs.315 en 316, 108-109 nr.396, 125 nr.461, 126 nr.462.
3.Kappelhof, Het archief van de Tafel van de H.Geest, VI 52, VII 53, VIII 60, IX 51; GAH, THG 1641 (30 juli 1421), 1645 (22 nov.1421); GAH, GG 598 (deel van een rekening van de Tafel van de H.Geest); GAH, RA 1192, fo.340r (17 mei 1423), fo.481r (14 mrt./apr.1422), RA 1195, fo.237r (8 jan. 1425), fo.248r (26 apr.1425), RA 1197, fo.290r (6 juli 1426), fo.298r (1426), fo.345v (5 apr.1427); Bijlage II 5.1.2, 5.36, 14.15, 14.25, 382.56; Van Rooij, Het oud-archief, II 240 nr.887; OLVB 49, fo.12v, fo.13v; OLVB 52, band 1, fo.138v (1421/22); Jacobs, Justitie, 262-264 (schepen in 1415/16, 1420/21, 1425/26, 1430/31, 1441/42, 1445/46), zie ook 98 (de H.Geestmeester werd meestal gekozen uit het midden van de schepenen en was doorgaans wel getrouwd, maar zonder kinderen).
4.GAH, RA 1186, fo.255r, fo.256r (16 okt.1409), RA 1187, fo.15v (1411), fo.270r (1411/12), RA 1189, fo.130v (17 mei 1415), RA 1190, fo.29r (10 nov.1416), RA 1196, fo.160r (13 aug.1427), RA 1208, fo.346v (6 febr.1438), RA 1218, fo.325v (1447/48), RA 1219, fo.265r (1448/49), RA 1222, fo.253r (1452), RA 1231, fo.141v (1461), RA 1239, fo.51v (1469/70), RA 1262, fo.108r (1492); Bijlage II 223.29, 342.7, 365.4, vgl. 206.10; GAH, THG 1935 (3 apr.1437), 2163 (5 juni 1447), 2180 en 2181 (19 mrt.1448); OLVB 49, fo.30v (magister Godefridus de Roda, senator huius opidi, overl. 1447/48, en Lambertus de Roda, overl. 1441/42); APB, St.Jan II, Obituarium, p.172; Vgl.: Van Rooij, Het oud-archief, II 351 nr.1284; Lijten, "Oirschotse zoen-accoorden", 12 (1982) 65, 82, 106, 108 (Wilhem van Catwijc, president-schepen van Oirschot 1464, 1469).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

51r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 641

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 46, 262, 263, 264

M.H.M. Spierings, Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400 LIX (1984) 92, 93, 93n, 94n, 95n, 97

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 141, 142, 148, 156, 157, 158, 163, 174, 221, 229, 230, 234, 269n, 277n, 287, 295, 296, 302n, 313, 318, 323, 325, 331, 334, 335, 341, 397n, 411, 414, 415

n: vermelding in een voetnoot