Walterus de Rode Sancte Ode

Bichelaer, van den

335. Rode Sancte Ode, Walterus de

Noten
1.Bijlage II 200.12, vgl. 272.28; Vgl.: GAH, RA 1178, fo.156r (2 juni 1390); APB, St.Jan II, Obituarium, p.140.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)