afb. Onbekend

Victor Andreas van Rijckevorsel

's-Hertogenbosch 29 mei 1784 - Vught 2 augustus 1855 (71)

Duijvendak

Victor Andreas van Rijckevorsel

339
340
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 339-340
Genealogie
Van Kempen

V.A. van Rijckevorsel

368
A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 368
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

7v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.A. Bakermans, Vincentiusvereniging 's-Hertogenbosch (1999) 20

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 46, 61, 72, 75, 139-140, 207

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 661

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 274

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 54, 68, 84, 85, 139, 140 (afb.), 323, 339-340, t5.2, t5.3, t6.3, t6.5, t6.6, t7.1

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 46n, 220n

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Bankieren in Brabant in de loop der eeuwen LXXIII (1987) 195, 196

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 31, 103, 129, 131, 133, 142, 143, 202, 204, 227

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 33

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 63, 76, 164-165, 176n, 194, 212-214, 252-253, 256-258, 265n, 266n, 267, 349, 364, 367-368

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 200, 202, 282, 297

n: vermelding in een voetnoot