afb.

Thomas Cornelis Maria van Rijckevorsel

's-Hertogenbosch 11 november 1868 - Den Dungen 30 augustus 1919 (50)

Archief
Duijvendak

Thomas Cornelis Maria van Rijckevorsel

344
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 344
Genealogie
Wildeman

Jhr. Thomas Cornelis Maria van Rijckevorsel

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 107
Afbeeldingen
  • 12 juni 1909
  • 12 juni 1909
  • 30 augustus 1919
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 151

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 283; Bijlage 18, 93, 95, 99, 102-103, 127, 136-137, 143, 216, 220, 224

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 344, 366

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 107

n: vermelding in een voetnoot