Maria Cornelia van Rijckevorsel

's-Hertogenbosch 14 april 1794 - 's-Hertogenbosch 21 april 1819

Duijvendak

Maria Cornelia van Rijckevorsel

340
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 340
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 340, 342, 368

n: vermelding in een voetnoot