Josephina Everarda Maria Huberta van Rijckevorsel

's-Hertogenbosch 15 oktober 1827 - 's-Hertogenbosch 6 januari 1908 (80)

Duijvendak

Josephina Evarda Maria Huberta van Rijckevorsel

344
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 344
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 49, 98, 102

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 344

n: vermelding in een voetnoot