Johanna Cornelia van Rijckevorsel

's-Hertogenbosch 11 april 1798 - Rosmalen 10 juli 1861 (63)

Duijvendak

Johanna Cornelia van Rijckevorsel

340
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 340
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 100, 102

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 333, 340

n: vermelding in een voetnoot