Joannes van Rijckevorsel

's-Hertogenbosch 14 juni 1714 - 's-Hertogenbosch 22 november 1786

Archief
Duijvendak

Joannes van Rijckevorsel

339
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 339
Genealogie
Artikelen
1935

Redactie

Thomas Cornelis van Rijckevorsel
Nederland's Patriciaat (1935-36) 316
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Nederland's Adelsboek (1950) 415

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 187

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 331, 339

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 36, 73

n: vermelding in een voetnoot