Hermanus Josephus Maria Hubertus van Rijckevorsel

's-Hertogenbosch 19 april 1859 - Oestgeest 28 maart 1926 (66)

Archief
Duijvendak

Hermanus Josephus Maria Hubertus van Rijckevorsel

341
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 341-342
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

De Nederlandsche Leeuw 5 (1887) 51; 7 (1889) 39

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 140

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 341-342

n: vermelding in een voetnoot