afb.

Aloisius Maria Josephus Theodorus van Rijckevorsel

's-Hertogenbosch 26 juli 1851 - Voorburg 25 december 1925 (74)

Duijvendak

Aloisius Maria Josephus Theodorus van Rijckevorsel

341
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 341
Genealogie
Kanselarij der Nederlandse Orden
Overige Buitenlandse Orden
Graad
Datering
Kaart met persoonsgegevens
Heilige Gregorius de Grote
Commandeur
1898, 23 december
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

19v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 47, 49-50, 94, 102, 121, 128

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 341

E.B.F.F. Wittert van Hoogland, Portret-album van den Nederlandsche adel (1937) XLI

n: vermelding in een voetnoot