afb. F. van de Goor

Ferdinand Gerardus Josephus van Rijckevorsel van Kessel

's-Hertogenbosch 1 juli 1815 - 's-Hertogenbosch 24 mei 1879 (63)

Duijvendak

Mr. Ferdinandus Gerardus Josephus baron van Rijckevorsel van Kessel

342
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 342-343
Functies

mr. Ferdinandus Gerardus Josephus Baron van Rijckevorsel van Kessel

69
J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 88
Genealogie
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

12v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 58
Afbeeldingen
  • 24 mei 1879
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 88

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 293

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 662-663

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 428 (afb. 6.11); Bijlage 16, 98, 102, 106, 119-120, 127, 129, 131-133, 135, 137, 141, 149-150, 203, 207, 213, 218, 220-221, 223-225, 227-228

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 342-343, 349

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII/XXXIV (1976) 27

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 245, 247

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 192

G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 279, 317

Nederland's Adelsboek (1926) 484-485; (1930) 489; (1934) 485; (1938) 505; (1951) 435; (1958) 71

Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 135

J.M.M. van der Vaart, Inventarisatie Algemene Begraafplaats Vught (2010) 452

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 58

n: vermelding in een voetnoot