Edouard Joseph van Rijckevorsel van Kessel

's-Hertogenbosch 26 januari 1813 - 's-Hertogenbosch 10 augustus 1843 (30)

Duijvendak

Eduard Josephus baron van Rijckevorsel van Kessel

342
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 342
Genealogie
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 51
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŰteitsleven 1789-2019 (2019) 293

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 16, 212, 218, 220-221

Nederland's Adelsboek (1950) 416

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 51

n: vermelding in een voetnoot