afb. Atelier André Schreurs, 1830

Augustinus Theodorus van Rijckevorsel van Kessel

's-Hertogenbosch 28 april 1783 - Vught 18 november 1846 (63)

Duijvendak

Augustinus Theodorus baron van Rijckevorsel van Kessel

342
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 342
Genealogie
Juten
W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 81
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

10v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 36, 51, 58, 73
Artikelen
1903

M.G. Wildeman

Stamdeelen van Augustinus Theodorus baron van Rijckevorsel van Kessel
's-Gravenhage (1903) No. 36
 
1904

Redactie

Augustinus Theodorus baron van Rijckevorsel van Kessel
Nederland's Adelsboek (1904) 366
 
1907

W.J.F. Juten

Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken uit vroeger en later tijd
Bergen-op-Zoom (1907) Eerste Serie, No. 81
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Nederland's Adelsboek (1934) 485; (1938) 505; (1948) 216; (1950) 415, 416; (1951) 435; (1958) 71

Nederland's Patriciaat (1935/36) 318

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 61, 72, 150

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 662

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 100 (afb. 2.4), 127, 132-133, 185, 321, 328, 363, 366, 441; Bijlage 15, 39-40, 43, 45-47, 49-50, 93-103, 105-107, 116, 118-122, 127-128, 132, 135, 141, 156, 161, 179, 186, 211-214, 217, 220-221, 226

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 315, 342, 349

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 81

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 128, 253, 256

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 36, 51, 58, 73

n: vermelding in een voetnoot