Arnoldus van Riel

1605 - Antwerpen 18 januari 1679

Kloosternaam: Columbanus van 's-Hertogenbosch (of van Nunen). Kapucijn van de Vlaamse provincie. Zoon van Henricus en Judith van Seechaert. Geboren rond 1605. Voor zijn intrede premonstratenzer in de abdij van Berne (kloosternaam Folcoldus). Kapelaan te Schijndel (1632); pastoor te Nunen (1633-1636) en Heeswijk (1637-1639). Vlucht uit de abdij wegens onenigheid met de abt. Inkleding op 3 maart 1640.; professie op 3 maart 1641. Woont in Vianen in 1653 ; in Geldern in 1658-1664 (discreet in 1658-1661), in Maastricht in 1670-1672 (discreet in 1672). Gardiaan in Velp en pastoor in Grave (1664-1666). Betaalt een deel van de drukkosten van het boek Cornucopiae concionatorum (Antwerpen, 1648) van Florentius van Mechelen. Sterft te Antwerpen op 18 januari 1679.
Literatuur
A.M. Frenken, 'Het dagboek van Jan Moors 24 juni 1637 - einde 1639' in: Bossche Bijdragen XVII (1940-1941), passim.; Hildebrand, De kapucijnen 5 (1950) 384, 411, 443; 6 (1951) 167, 220-221; 7 (1952) 189-190, nr. 1246; 9 (1955) 377-378.
G. Van Reyn en E. Persoons
Literatuur en bronnenpublicaties

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik V (1950) 384, 411, 443; VI (1951) 167, 220-221; VII (1952) 189-190; IX (1955) 377-378

n: vermelding in een voetnoot