afb.

Wilt Gerrit Jan van Rhemen van Rhemenshuizen

Vollenhove 28 februari 1757 - Zutphen 7 april 1827 (70)

Mommers

Rhemen van Rhemenshuizen, mr Wilt Gerrit Jan baron van

Ned. Herv.

505
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 505
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

5v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 640

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 505

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) III. 244-245

n: vermelding in een voetnoot