Willem van Reys

1550 - 7 september 1631

Cp

Willem van Reys1

Noten
1.Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 4306; Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerk 311; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 639; De Brabantse Leeuw, 45 (1996) 65-68; sH, R 1850, f 146, 28 maart 1590; sH, N 2674, f 633, 18 mei 1633.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Noordbrabantse studenten

4306. REYS, Wilhelmus van, alias HENRICI, Wilh. Reineri

595
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 595-596
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

93
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Zegel Willelmus de Reijs

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Willem van Reys, schepen van 's-Hertogenbosch 1582

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01111)
Zuylen

338. Wilhelmi de Reijs

12
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 12
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 595-596

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 639-640

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 85, 86, 275

A.M. Koldeweij, In Buscoducis Bijdragen (1990) 380

M.A. Nauwelaerts, Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629 XXX (1974) 32n, 66n, 185n, 310

n: vermelding in een voetnoot