Jan Reyners

? - 14 augustus 1540

Genealogie
Schuttelaars

Jan Reyners

Literatuur
BEELAERTS VAN BLOKLAND, Het geslacht Beelaerts (Den Haag 1955) 40-41; MUK, Die Matrikel der Universität Köln II-III (Bonn 1919-1931) II 829; MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) II 531; SP 1327 182v; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De Oirschotse tak der familie Beelaerts' in: Taxandria 9 (1902) 61.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

86r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 637

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 170n

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 125n, 267, 361, 477

n: vermelding in een voetnoot