Lambrecht Remmens

1545 - 1625
Cp

Lambrecht Remmens1

Noten
1.De Brabantse Leeuw 43 (1994) 148; Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerk 198.
2.SAH, N 2665, 19, 22 en 25 oktober 1633.
3.OSA 180, f 2, oktober 1594; OSA 180, f 48, 12 oktober 1595.
4.OSA 180, f 60v.
5.Glebbeek, De kerkfabriek van Sint-Jan, 194.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 97

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 276, 277, 278

n: vermelding in een voetnoot