Christianus Regis

Bichelaer, van den

327. Regis, Christianus

Noten
1.OLVB 89, fo.153r-v (21 dec.1363); GAH, RA 1176, fo.224r (1381/82), RA 1177, fo.93r, fo.94r (1383/84), fo.298r-299v (1386), RA 1181, fo.48r (24 jan.1399), fo.104v (1398/99), RA 1186, fo.113r, fo.150r, fo.167r (1408/09), fo.456r (1409/10), RA 1187, fo.328r (1411/12), RA 1188, fo.184r (1412/13); Vgl.: Van Rooij, Het oud-archief, I 210 nr.2804, II 303-304 nr.1115, 388 nr.1417.
2.OLVB 49, fo.12r, fo.28v; OLVB 52, band 1, fo.1r (1399/1400), fo.8v (1400/01), fo.11r (1401/02), fo.15r (1400/01), fo.25r (1404/05), fo.31r (1405/06), fo.38r (1406/07), fo.46r (1407/08), fo.53r (1408/09), fo.58r (1409/10), fo.71r (1411/12), fo.77r (1412/13), fo.91r (1414/15); Bijlage II 60.12, 264.70, 272.9, 327.1, 382.34; GAH, RA 1193, fo.10v (30 jan.1422), fo.42r (idem), RA 1200, fo.71r (1430), RA 1205, fo.279v (22 jan.1435), RA 1209, fo.13r (1438);
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 166

n: vermelding in een voetnoot