afb. Anoniem, 1700-1724

Rijnhard van Reede van Ginkel

Utrecht november 1678 - Berlijn 25 april 1747 (68)

Militair gouverneur onder Staats gezag 1746-1747
Regt

Reinhard baron van Reede-Ginckel

1020
1021
Bronnen
Moes, Icon. Bat. no. 6274
Lavisse, in Revue des deux mondes 1 Dec. 1890.
P.C. Molhuysen en P.J. Blok, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek 3 (1914) 1020-1021
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, Vier eeuwen geschiedenis van het garnizoen 's-Hertogenbosch (1958) 103-104

P.Th.J. Kuyer, Rondom en in het gouvernement (1973) 5, 103

n: vermelding in een voetnoot