Walter van Ravesteyn

? - 's-Hertogenbosch 3 juli 1725

Kloosternaam: Jacobus van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Zoon van Jacobus en Elisabeth van Andel. Inkleding op 30 november 1684. Ontvangt tonsuur en mindere orden te Mechelen op 6 april 1685; tot priester gewijd te Gent op 17 december 1669 (woont dan te Brugge). Predikt in Hanswijk te Mechelen in 1687. Jurisdictie te Roermond (1697), Mechelen (1702) en Antwerpen (1702). Missionaris te Grave en te Sluis (1711-1713) en te 's-Hertogenbosch met de titel van overste en econoom : hier ruzie met de andere missionaris Judocus van Sint-Truiden. Sterft in 's-Hertogenbosch op 3 juli 1725.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 6 (1951), blz. 224-225, 263, 265, 271; 7 (1952), blz. 379, nr. 2668; 8 (1954), blz. 107; 9 (1855), blz. 710; Hildebrand, Kapucijnen te Sluis en te IJzendijke (1703-1724), in Franciscaansch leven, 18 (1935), blz. 20-21..
G. Van Reyn en E. Persoons
Noordbrabantse studenten

4214. RAVESTEIJN, Waltherus van

585
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 585
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 585

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik VI (1951) 224-225, 263, 265, 271; VII (1952) 379; VIII (1954) 107; IX (1855) 710

n: vermelding in een voetnoot