Jan van Raveschot

voor 1496 - 2 september 1552

Genealogie
Schuttelaars

Jan van Raveschot

Literatuur
SP 1316 295v, 1364 521r; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De familie van Eyndhouts' in: Taxandria 11 (1904) 72, 231; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De Ruwenbergen' in: Taxandria 7 (1900) 13, 14; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Huwelijksvoorwaarden van Ardt of Aernt van Raveschot en Anna Schellaert' in: Taxandria 26 (1919) 222.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegel

Zegel Johannes de Raueschot

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Jan van Raveschot, schepen van 's-Hertogenbosch 1521

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01061)
Zuylen

248. Johanis de Raveschot

9
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 9
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 270, 272

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 477

n: vermelding in een voetnoot