afb. Ton van de Vorst

Louise Gertrude Caroline van Rappard

Schenkenschans 6 april 1796 - 's-Hertogenbosch 24 december 1844

Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 90-91

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 315

n: vermelding in een voetnoot