afb.

Petronella Ragay

Grave - 's-Hertogenbosch 3 april 1738

Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 510-511

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) 324n

n: vermelding in een voetnoot