Bertoldus Raet

Bichelaer, van den

326. Raet, Bertoldus - de Buscoducis

Noten
1.APB, St.Jan II, Obituarium, p.27, p.275, p.283; ARAG, NDR.II 455 (regesten 375, 435, 436, 544, 546, 547, 549) (26 jan.1375 t/m 27 nov.1402); Spierings, Het schepenprotocol, 270, 273; Jacobs, Justitie, 260, 261; Hens e.a., Mirakelen, 207 nr.28; GAH, THG 1009 (2 jan.1388), vgl. 279a (16 mrt.1345), 754a (28 sept.1374), 856a (14 jan.1381); Vgl.: Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III 153; Van Rooij, Het oud-archief, II 71-72 nr.254, 73 nr.257.
2.GAH, THG 918-922 (4 sept.1383), vgl. 1619 (26 jan.1420); Bijlage II 121.4, 264.69, 382.11; Bijsterveld, Laverend, I 365 nr.3149; OLVB 52, band 1, fo.8r (1400/01); Doppler, Verzameling ... Sint Servaas, I 353 nr.525 (26 mei 1422); AAB II, hs. Kievits, p.10; Oosterbosch, "Het openbare notariaat in Antwerpen", II 221-222 nr.180; ABH, MA 38 (Brussel, 7 aug.1441). Deze akte betreft de incorporatie van Heeze en Dinther bij het St.Janskapittel t.o.v. van Lambertus Rait en diens verwant Gerardus Walteri de Duer (= Duuren bij Berghem) (cler. Luik, I.). De laatste notaris werd in 1455 eveneens in zijn ambt bevestigd, zie: Poncelet, "Les notaires publics et les comtes palatins", 25, 26; Zie verder: APB, St.Jan II, Obituarium, p.201; Hens e.a., Mirakelen, 299 nr.121, vgl. 561 nr.341; GAH, RA 1195, fo.162v (27 okt.1424), RA 1209, fo.168v (11 febr.1439).
3.Bijlage II 152.3, 237.33, 326.1, 326.2; OLVB 52, band 0, fo.54r (1371/72), fo.56v (1372/73); GAH, THG 706 (2 juni 1371); Mosmans, "De middeleeuwsche notarissen", 156-157; APB, St.Jan II, Obituarium, p.283; OLVB 49, fo.26r (1376/77).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 166

n: vermelding in een voetnoot