afb.

Familie (de) Raet

Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 119-121, 179, 184, 258, 425

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 114

n: vermelding in een voetnoot