Raas Raassen

? - 18 september 1521

Genealogie
Schuttelaars

Raas Raassen

Literatuur
BRAND / VAN KAN, 'Het nageslacht van Willem Luutgardenz., schepen van Leiden II : Prosopografie van het geslacht Heerman ca. 1350-1530' in: De Nederlandsche Leeuw 109 (1992) 188; MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) II 336; PB 154r, 155r, 163r, 176r, 215v; SAMARAN / VAN MOÉ, Liber procuratorum nationis Anglicanae (Alemanniae) in universitate Parisiensi, 1476-1484 (Parijs 1938) 64, 120, 140, 241, 262, 339; SMITS, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 170; SP 1253 317r, 1257 148v, 1266 184v, 1284 122r, 1306 38v; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 247.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

78r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Raas Raassen, schepen van 's-Hertogenbosch 1502

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01044)
Zuylen

215. Rasonis Raessen

9
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 9
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 457

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 631-632

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 268, 269, 270

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 250, 262, 272, 306, 322, 349, 356, 361, 362, 407, 477

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 333n

n: vermelding in een voetnoot