Pauwels Raassen

1506'07 - Grave 28 juni 1570

Genealogie
Schuttelaars

Pauwels Raassen

Literatuur
DE RIDDER-SYMOENS, Premier livre des procurateurs de l'ancienne université d'Orléans 1444-1546 I-II (Leiden 1978-1980) nr. 764; MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) III 678; SP 1327 135v, 1328 323v, 1365 212r, 1378 443r, 1381 260r; SR 1529, 1535; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 73, 247, 527; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Genealogie der adelijke familie van Eyck' in: Bijdragen van het Provinciaal Genootschap van kunsten en wetenschappen in Noordbrabant 8 (1918) 12.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Paul Raassen, schepen van 's-Hertogenbosch 1539

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01080)
Zuylen

283. Pauli Rasonis

10
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 10
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 202

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 632

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 272, 273

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 122, 407, 441, 477

n: vermelding in een voetnoot