afb.

Familie Raassen

Artikelen
1984

J. Belonje

De familie Raessen uit 's-Hertogenbosch
De Brabantse Leeuw 5 (1984) 158-160
 
Literatuur en bronnenpublicaties

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 248

n: vermelding in een voetnoot