afb. Fotopersbureau Het Zuiden, ca 1918

Johan Hendrik Everwijn Rückert

Amsterdam 3 oktober 1879 - 's-Hertogenbosch 15 november 1918 (39)

Brabantse biografieën

Johan Hendrik Everwijn Rückert (1879-1918)

stedenbouwkundige

124
125
126
127
128
129
Bronnen
M.J.J.G. Rossen, 'Het begin van de sociale woningbouw in Tilburg' in: Tilburg, tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur (jrg. 1, nr. 2, december 1983)
M.J.J.G. Rossen, 'Rückert, een omstreden figuur Voor een stedebouwer op de bres!' in: Tilburg, tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur (jrg. 2, nr. 4, december 1984)
M.J.J.G. Rossen, Het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid in Nederland. Een comparatief onderzoek in Tilburg en Enschede (1900-1925) Tilburg 1988
Stadsvorm Tilburg Historische Ontwikkeling. Een methodologisch morfologisch onderzoek Uitg. van de Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Bouwkunde en de Gemeente Tilburg, dienst Publieke Werken, 1993
A. van der Vlist, 'De Rückertbrug in 's-Hertogenbosch: het aanzien waard!' in: NBSnieuws Uitg. van de Nederlandse Bruggen Stichting (jrg. 2, nr. 3, september 1994)
A. Vos e.a. (red.) 's-Hertogenbosch. De geschiedenis van een Brabantse stad. 1629 - 1990, Zwolle / 's-Hertogenbosch 1997
Paul van Dun, Brabantse biografieën 6 (2003) 124-129
Literatuur en bronnenpublicaties

Biografisch Woordenboek van Nederland 3 (1989) ?

n: vermelding in een voetnoot