Georg Ulrich Römer

Aken (Duitsland) 22 november 1672 - 's-Hertogenbosch 1 februari 1741 (68)

Functies

Georg Ulrich Römer

Functies / onderscheiding(en)

  • 1699. Predikant Venlo
  • 1703. Predikant Tiel, februari 1703
  • 1708. Predikant Wezel (Kleef)
  • 1715. Predikant 's-Hertogenbosch (tevens hoogleraar 1730), 6 januari 1715
  • 1740. Emeritus
Lieburg

Georg Ulrich Römer

classis: 's-Hertogenbosch
plaats: 's-Hertogenbosch
periode: 1715-1740
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816
Sassen

26. Georg Ulrich Roemer

Aken 22 november 1672 - 's-Hertogenbosch 1 februari 1741
252
253
254
Literatuur
Corn. de Witt, De betamelijke nagedachtenisse van trouwe voorgangeren, ter stichtelijke herinneringe aan Georg Ulric Roemer, ('s-Hertogenbosch 1741); DE HAAS, Bossche Scholen van 1629 tot 1795 ('s-Hertogenbosch 1926) 146-152; HERMANS, Geschiedenis der Illustre en Latijnsche Scholen te 's-Hertogenbosch, van haar ontstaan in den jare 1630, tot hare opheffing in den jare 1848 (Amsterdam 1852) 23-24; SMITS / YSSELT, De grafzerken, de wapen- en rouwborden der St. Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 239; VAN DER AA, Biographisch Woordenboek der Nederlanden III (Haarlem 1852) XVI 414-415; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 352; VELINGIUS, Redenvoering over de Illustre Schoole van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1760) 83-85.
'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 252-254
Artikelen
1969

F.L.R. Sassen

Georg Ulrich Roemer
Aken 22 november 1672 - 's-Hertogenbosch 1 februari 1741
Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1969) 252