afb.

Jan Eduard de Quay

's-Hertogenbosch 26 augustus 1901 - Beers 4 juli 1985 (83)

Katholieke hoogleraar psychologie, die tussen 1959 en 1963 het eerste naoorlogse kabinet zonder socialisten leidde. Kreeg in 1940 landelijke bekendheid als leider van de (omstreden) Nederlandse Unie. Werd aan het einde van de oorlog minister van Oorlog en daarna Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. Bevorderde in laatstgenoemde functie de industrialisatie van die provincie. Na een moeizame formatie in 1959 kabinetsleider. Hij verklaarde nadien bij meerdere gelegenheden premier 'tegen wil en dank' te zijn. Was wel een goed teamleider en werd tamelijk populair. Keerde in 1963 desondanks niet terug als premier. Had eventueel vicepremier onder Zijlstra willen worden, maar de KVP gaf de voorkeur aan een katholieke premier. Werd in 1963 wel senator, maar zag af van het fractievoorzitterschap in de Senaat. Vicepremier en minister van Verkeer in het interimkabinet-Zijlstra.
in de periode 1945-1969: lid Eerste Kamer, minister, minister-president, viceminister-president, Commissaris van de Koning(in)
Parlement & Politiek
Brabantse biografieŽn

Jan Eduard de Quay (1901-1985)

140
141
142
143
144
145
Bronnen
ēJ. Vriens, Inventaris van het archief van prof. dr. Jan Eduard de Quay (1901-1985) en van het archief van de familie De Quay (1656-1985), 's-Hertogenbosch 1988 (Rijksarchief in Noord-Brabant, inventarisreeks no. 37)
ēJ. Bosmans, Quay, Jan Eduard de, in: J. Charitť (e.a., red.), Biografisch Woordenboek van Nederland III, 's-Gravenhage 1989, 471-475
ēJ. Bank, Het leven van Jan de Quay. Een amateur in de politiek, in: De Tijd, 12-7-1985
ēJ. Rogier, Een zondagskind in de politiek en andere christenen. Opstellen over konfessionele politiek in Nederland van Colijn tot Cals, Nijmegen 1980
ēR.A. Gase, Misleiding of zelfbedrog. Het Nederlands beleid ten aanzien van Nieuw-Guinea, Baarn, 1984
ēJ. Walravens, 'Men kan niet altijd doen wat men prettig vindt.' J.E. de Quay als premier, 1959-1963, in: Kleio 33, 5 (1992), 3-10
J.A.M. Walravens in íBrabantse biografieŽní 1 (1992) 140-145
Oorlogsdagboeken
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
1959

Redactie

Professor De Quay keerde gezicht van Brabant naar de zee
De Opmars juni 1959
 
1959

Redactie

ETI looft het werk van Prof. De Quay
Brabants Dagblad donderdag 11 juni 1959
 
1959

H.B.M. Essink

Lijst van archivalia en andere stukken, afkomstig uit de boedels van telgen van het geslacht De Quay
s.n. ('s-Hertogenbosch 1959)
 
1959

Redactie

Een provincie op bezoek. "U hebt me in het hart geraakt," zei prof. de Quay bij zijn afscheid van Brabant
Katholieke Illustratie 23 (1959) 10-11
 
1973

drs P.Th.J. Kuyer

Rondom en in Het Gouvernement
L.C.G. Malmberg ('s-Hertogenbosch 1973)
 
1984

W.J. Meeuwissen

Het wapen De Quay, een sprekend wapen
De Brabantse Leeuw (1984) 49-50
 
1986

Redactie

Quay, Jan Eduard de
Encyclopedie van Noord-Brabant 3 (1986) 397
 
1988

J. Vriens

Inventaris van het archief van prof. dr. Jan Eduard de Quay (1901-1985) en van het archief van de familie De Quay 1656-1985
Rijksarchief in Noord-Brabant ('s-Hertogenbosch 1988)
 
1991

J.A.M. Walravens

"Men kan niet altijd doen wat men prettig vindt". J.E. de Quay als minister-president 1959-1963
Doctoraalscriptie Nieuwste Geschiedenis Katholieke Universiteit Nijmegen (1991)
 
1992

J.A.M. Walravens

Historische beeldvorming over de minister-president. Het voorbeeld van J.E. de Quay, minister-president van 1959 tot 1932
Ex Tempore 31 (1992) 39-47
 
1992

J.A.M. Walravens

Jan Eduard de Quay (1901-1985) : bestuurder en politicus
Brabantse biografieŽn 1 (1992) 140-145
1996

Ad van Kampen

Over Brabantse gouverneurs en commissarissen
Boschboom bladeren 44 (1996) 17-25
 
1998

Han Mulder

Excellente foto's. 13 ministers-presidenten te kijk
Walburg Pers - Algemeen Rijksarchief (Zutphen - 's-Gravenhage 1998)
 
1999

Aart Vos

Licht aan de Maas, petroleum voor De Quay
Bossche Bladen 4 (1999) 147-149
2015

Christian Currť

Boekbesprekingen : Jan de Quay (1901-1985) : Een biografie
inbrabant 1 (maart 2015) 70-72
 
Boeken
2014

Cees Meijer

Jan de Quay (1901-1985) : Een biografie
Uitgeverij Boom | Amsterdam 2014 | ISBN 94-6105-555-2
 
Afbeeldingen
  • 26 mei 1943
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) II. 56, 61, 363, 416; III. 18, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 123, 207, 210, 351, 352, 362, 372, 382

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Industrieel ondernemerschap en mentaal klimaat 1914-1940 (1979) 143

F.J.J. Glorius, F.B.J. Frencken en de Katholieke Jeugdveereniging 1927-1940 (1979) 81

Annelies van Heijst, Gedreven helpers : Een geschiedenis van Cordaids voorlopers (Hilversum 2014) 259, 358, 477

Th.G.A. Hoogbergen, Over Geestdrift en Bevlogenheid : 75 jaar Ons Middelbaar Onderwijs 1916-1991 LXXXVI (1991) 160, 167, 177, 185, 267, 268

Willem Huberts, Soli Deo : Wouter Lutkie (1887-1968) : Biografie van een priester-fascist (2022) 162, 163, 269, 270

F.P.M. Jespers, "Het loflyk werk der Engelen" LXXVIII (1988) 154n

P.Th.J. Kuyer, Rondom en in het gouvernement (1973) 96, 97, 98, 99, 102, 104

Charles de Mooij en Paul Kokke, De Muze als Motor : Beeldende kunst en de ontwikkeling van het moderne Brabant, 1796-1940 (1996) 31

Noordbrabants Historisch Jaarboek 12 (1995) 214; 13 (1996) 10, 12, 13, 271; 16 (1996) 256

Jan van Oudheusden, Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden (2004) 646, 693, 694

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 134

Henriette Straub e.a., Een bevlogen orkest uitgelicht : Het Brabants Orkest 1950-2000 (2000) 20, 22, 23, 27, 39, 42

G.N.M. Vis, 'Provinciaal bestuur in Noord-Brabant' in: 175 jaar Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant (1989) 69-72

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 280

J.A.M. Walravens, 'Jan Eduard de Quay (1901-1985)' in: Brabantse biografieŽn 1 (1992) 140-145

n: vermelding in een voetnoot