Wouter Pynappel

1522-1524 - ca 1590

Cp

Wouter Pynappel1

Noten
1.Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen I, 151 en II, 433; Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerk 143.
2.Wim Cp, persoonlijke informatie.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Zegelstempel

Zegelstempel van Wouter Pijnappel, schepen van 's-Hertogenbosch 1581

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07351)
Zuylen

335. Walteri Pijnappel

12
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 12
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 265, 275

n: vermelding in een voetnoot