Willem Pynappel

1486'87 - kort voor 1567

Genealogie
Schuttelaars

Willem Pynappel

Literatuur
MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) III 173; PB 245bis-r, 262v; SP 1308 187r, 1314 16r, 1345 562r, 1364 171; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 150-151, 370, II 68, 433.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Willem Pijnappel, schepen van 's-Hertogenbosch 1518

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07310)
Zuylen

243. Willemi Pijnappel

9
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 9
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 202

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 270, 271, 272

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 245, 276, 277n, 476

n: vermelding in een voetnoot