Jan Pynappel

1514'17 - 1598'99

Genealogie
Schuttelaars

Jan Pynappel

Literatuur
ADRIAENSSEN, 'De erfgenamen van heer Ghijsel Back' in: De Brabantse Leeuw 42 (1993) 18; SP 1334 12r, 1359 478v, 1376 22r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) 190.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Jan Pijnappel (zoon van Jan), schepen van 's-Hertogenbosch 1551

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07334)
Zuylen

298. Hohis. Pijnappel fi. Johis

11
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 11
Literatuur en bronnenpublicaties

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 203

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 51

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 476

n: vermelding in een voetnoot