Jan Pynappel sr.

± 1509 - 1556'57

Genealogie
Schuttelaars

Jan Pynappel sr.

Literatuur
SP 1329 302r, 1339 224r, 1342 266v, 1371 119r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 138, 146, 150, 370, II 68, III 357, 583.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Jan Pijnappel (zoon van Willem), schepen van 's-Hertogenbosch 1541

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07329)
Zuylen

286. Johi. Pyappel sior. fil Wilh.

11
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 11
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 272

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 476

n: vermelding in een voetnoot