Jan Pynappel

1420 - 1504'05

Genealogie
Schuttelaars

Jan Pynappel

Literatuur
PB 16v, 20r, 29v; SP 1271 57v; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 150.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 72

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 476

n: vermelding in een voetnoot