Goessen Pynappel

1517'21 - 1590

Genealogie
Schuttelaars

Goessen Pynappel

Literatuur
JUTEN, 'Van Achelen' in: Taxandria 20 (1913) 205; PB 235v, 432r, 441v; SP 1345 355v, 1356 144v, 385r, 1357 381r, 1375 388v; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 327, II 210, III 190.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Gozewijn Pijnappel, schepen van 's-Hertogenbosch 1556

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07335)
Zuylen

303. Goeswini Pijnappel

11
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 11
Literatuur en bronnenpublicaties

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 182, 215

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 273

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 11, 78, 78n, 110, 126, 160n, 203n

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 122, 264, 270n, 441, 476

n: vermelding in een voetnoot