Anthony Pynappel

1546 - 8 november 1629

Cp

Anthony Pynappel

Noten
1.Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerk 212; Van Dijk, Van vroomheid naar vriendschap, 627.
2.OSA 177, 11 februari 1622.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

96
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Zegel Antonij Pijnappel

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 627

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 98, 277, 278

n: vermelding in een voetnoot