afb.

Familie Pynappel

Literatuur en bronnenpublicaties

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 54

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 86

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 217, 217n, 248, 250, 251

n: vermelding in een voetnoot