Sanderus Pyeck

Bichelaer, van den

313. Pyeck, Sanderus - de Batenborch

Noten
1.GAH, RA 1232, fo.105r (1462), RA 1233, fo.88v (31 okt.1463), minuten in de hand van Sander Pyeck: RA 1246, fo.270r-273r (1477), RA 1249, fo.56v (12 mei 1480), vgl. RA 1244, fo.335r (10 okt.1477); GAH, RVA 762, fo.16v (1472/73); Tabel 3.2, nr.41; Bijlage II 313.1 t/m 313.26, 403.1, hand: 2.1, 2.2, 37.1, 37.2, 52.10 t/m 52.18, 360.1, 369.1; Verwijzingen naar notariŽle akten: IVR 408 (rekeningen van de Tafel van de H.Geest), 1471/72; GAH, RA 1245, fo.368r (1476), RA 1250, fo.292r (17 apr.1481), RA 1251, fo.350r (9 mrt.1482), RA 1252, fo.411v (4 jan.1483), RA 1255, fo.306r-v (11 juli 1486), RA 1261, fo.148r (24 dec.1491), RA 1263, fo.325r (2 juli 1494), RA 1264, fo.205v (17 juli 1495); RANB, SET 2, nrs.XXXVII (10 aug.1481) en XLVI (30 apr.1483); [Van de Laar], Inventaris ... Schijndel, 30-31 nr.118 (14 jan.1483: verbrand in W.O.II); Van Dijck, De Bossche optimaten, 115 (18 febr.1483); RANB, HCMM 121, fo.78r (15 juli 1482); RANB, TCH 341 (rekening van Jacop vanden Eynde), 1482/83, 1483/84; Bijlage II 307.2 (25 mei 1496).
2.Bijlage II 236.17, 313.10, 313.11, 313.24, 313.26, 403.1; [Van de Laar], Inventaris ... Schijndel, 29 nr.113; GAH, RA 1241, fo.163r (25 okt.1471), fo.366v (7 juli 1472), RA 1242, fo.130r (9 jan.1473), RA 1243, fo.6r-v (3 jan.1474), RA 1245, fo.292r (19 aug.1476), fo.368r (15 mei 1476), RA 1252, fo.201v (9 dec.1482), vgl. RA 1211, fo.279r (1441: Henric, zoon van Henric Gobelen, molenaar); GAH, Coll.Aanvv. 8085 (poorterboek), fo.4v (31 jan.1474); RANB, Coll.PG 292 (regest 201) en 293 (regest 202) (11 mei 1475: Sander koopt erfgoederen "inden Mortel"); APB, St.Jan II, Obituarium, p.111; Tabel 3.2, nr.46; Zie ook: RANB, TCH 287 (7 jan.1482), 288 (26 juli 1482), 289 (14 mei 1484) (Sander koopt land te Maren en verkoopt dit weer aan meester Arnt van Weilhusen (nr.415) t.b.v. het St.Catharinaklooster in Heusden).
3.GAH, RA 1247, fo.45r (25 febr.1478), fo.129v (1477/78), RA 1251, fo.550v (1482), RA 1257, fo.313r-v (19 apr.1488), fo.323r (10 mei 1488), RA 1261, fo.58r (26 mrt.1491), fo.350r-v (1491/92); GAH, OA B12 (1502/03), B15 (1505/06), B21 (1511/12) (vgl.: Blondť, De sociale structuren, 143-145); Vgl. meester Herman Pieck uit Dordrecht, vermeld als vice-plebaan van de St.Jan 1445-1481: Bijlage II 5.6, 5.79, 173.1, 173.2; Bijsterveld, Laverend, I 327 nr.2635; APB, St.Jan I, akte d.d. 1 febr.1463; Sander van Batenborch, muntmeester van Nijmegen 1498-1500 en 1523-1526: De Jonge, Het oudarchief, II 123 nr.382, 142 nr.450; Vrouwe Aleyt Pieck, weduwe van heer Arnt van Herlaer, ridder, 1473-1484: Bijlage II 173.57, 181.1, 304.3; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I 388-389, II 103 (familie Pieck: heren en vrouwen van Zuilichem); Lucas Jacops Pieck, schepen van Den Bosch 1464/65: Jacobs, Justitie, 266; Willem Pieck, raadsheer van Den Bosch 1501: Bijlage II 27.5.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)