Franciscus van der Putten

? - 22 februari 1761

Kloosternaam: Theodorus van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Zoon van Joannes en Elisabeth Wonders. Inkleding op 4 oktober 1703 ; professie op 4 oktober 1704. Ontvangt tonsuur en mindere orden te Antwerpen op 26 februari 106 (woont dan te Meersel) en tot subdiaken aldaar op 27 februari 1706 ; tot diaken gewijd te Gent op 24 maart 1708 (woont dan in het bisdom Antwerpen). Woont in Brussel in 1711-1712. Jurisdicitie in Roermond (1720). Missionaris te Velp en 's-Hertogenbosch, waar het sterft op 22 februari 1761; wordt begraven in Velp.
Bij zijn dood vond men een handschrift met meditaties en de Kapucijnen dachten dat Theodorus hiervan de auteur was. Deze meditaties werden anoniem uitgeven te Leuven in 1762 onder de titel Exercitia spiritualia octo dierum ad usum clericorum praecipue curam ani-marum habentium inventa in statione Buscoducensi R.PP. Capucinorum (zie capuchins in the low countries). Heruitgave te Mechelen in 1789 (anoniem) en te Tilburg in 1894 onder de titel Meditationes breves et solidae ad usum sacerdotum praecipue curam habentium cum methodo vitae eorum quotidianae usui accomodata. Inventae in statione Buscoducensi R.PP. Capucinorum anno 1762 ; heruitgave te Tilburg en Amsterdam met dezelfde titel maar met de aanduiding "auctore R.P.Thodoro van der Putten Buscoducensi Ord.Fr.Min.Capucunorum, ab anno 1734- 1751 missionario in civitate Sylvae-Ducensi". In feite is deze tekst een afschrift met kleine varianten van "Septima sancta sacerdotis catholici sive meditationes piae sacerdotum recollectioni et sacris divinae Scripturae paginis in hebdo-madarium manipulum collectae" (uitgegeven in Nijmegen en in MŁnster in 1689) van de JezuÔet Frederik Lamberti (Emmercich 1732 - 1714 Aken).
Literatuur
Gerlach, 'Pater Theodorus van 's-Hertogenbosch (1682-1761)' in: Franciscaansch Leven 23 (1940) 222; Hildebrand, De kapucijnen, 6 (1951) 227, 255-256; 7 (1052) 595, nr. 4340; 8 (1954) 758; 9 (1955) 359; 10 (1956) 480; Jesuit books in the Low Countries, 1540-1773. A selection from the Maurits Sabbe Library (Leuven 2009) 191-192; Metodio da Nembro, Quattrocento scrittori spirituali (Rome 1972) 413; P. Van Hoeck, Besluiten van de Raad van State betrekking hebbende op kerkelijke zaken in de Meyerij van 's-Hertogenbosch (1648-1794) in: Bossche Bijdragen XXI (1951-1953) 75; P.L. Van Miert, Zwerftochten van een oud boekje, in StudiŽn, 66 (1906) 387-394.
G. Van Reyn en E. Persoons
Noordbrabantse studenten

4166. PUTTEN (Put), Franciscus van der

579
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 579
Artikelen
1893

Sommervogel

BibliothŤque de la Compagnie de Jťsus
4 (Brussel en Parijs 1893) kol. 1411
 
1906

P.L. van Miert

Zwerftochten van een oud boekje
StudiŽn 66 (1906) 387-394
 
1935

Gerlach

De minderbroeders capucijnen in 's-Hertogenbosch (1611-1935)
Franciscaansch Leven 18 (1935) 296-297
 
1940

Gerlach

Pater Theodorus van 's-Hertogenbosch (1682-1761)
Franciscaansch Leven 23 (1940) 222
 
1951

Hildebrand

De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik
6 (Antwerpen 1951) 227, 255-256; 7 (Antwerpen 1952) nr. 4340 blz. 595; 8 (Antwerpen 1954) 758; 9 (Antwerpen 1955) 359; 10 (Antwerpen 1956) 480;
 
1951

P. van Hoeck

Besluiten van de Raad van State betrekking hebbende op kerkelijke zaken in de Meyerij van 's-Hertogenbosch (1648-1794)
Bossche Bijdragen II (1951-1953) 75
 
1972

Metodio Da Nembro

Quattrocento scrittori spirituali
Centro studi Cappuccini lombardi (Milano 1972) 413
 
1998

Gentilis van Loon

Een eeuw Kapucijnen in 's-Hertogenbosch
('s-Hertogenbosch 1998) 12, 63
 
2009

P. Begheyn, e.a.

Jesuit Books in the Low Countries 1540-1773 : A selection from the Maurits Sabbe Library
(artikel van P. Begheyn over de Septimana sacra)
Peeters publischers (Leuven 2009) 191-192
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 579

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik VI (1951) 227, 255-256; VII (1052) 595; VIII (1954) 758; IX (1955) 359; X (1956) 480

n: vermelding in een voetnoot