Adrianus Preyser

Bichelaer, van den

324. Preyser, Adrianus

Noten
1.Bijlage II 9.2, 324.1, 398.2; Tabel 3.2, nr.60; NotariŽle akten van na 1531: RAH, St.Truiden 1832 (22 juni 1535); AAB I, VIII.E, stukken (24 apr.1543); GAH, Coll.LK2, stukken van canoniekrechtelijke en kerkelijke aard (vidimus d.d. 6 apr.1552 (n.s.) van akten van 24 apr.1547 en 3 mrt.1551); Verwijzingen naar notariŽle akten: AAP I, Olmen, 12 juni 1536 (= RANB, RSA 342); GAH, GB 493 (4 aug.1540), 523 (3 mrt.1551); Door heer Adriaen gecollationeerde akten: Bijlage II 182.21; ABH, OPA, St.Oedenrode (1248) (= Frenken, Documenten, 119-120).
2.OLVB 50 (20 mei 1538); AAP II, 's-Hertogenbosch 218 (4 apr.1543) (= RANB, RSA 342); APB, St.Jan I, akte d.d. 31 maart 1545 (en 19 juli 1547); RANB, Coll.PG 538 (regest suppl. 227) (12 mrt.1549); APB, St.Jan II, Obituarium, p.72, p.390; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 91; GAH, Coll.LK2, stukken van canoniekrechtelijke en kerkelijke aard (vidimus d.d. 6 apr.1552, n.s.).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)